Menu

Curs noţiuni fundamentale de igienă

 1. Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor  inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor (unităţi comerciale) – 110 lei/curs;
 2. Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (şcoli, grădiniţe, magazine alimentare, hoteluri, moteluri, cabane, etc.) – 110 lei/curs;
 3. Producţia şi distribuţia apei potabile şi producţia apei îmbuteliate; – 110 lei/curs;
 4. Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj, etc.) – 110 lei/curs;
 5. Servicii de tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare– 110 lei/curs;

Curs servant pompier

Competenţe dobandite:
- EFECTUAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
- DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PREMERGĂTOARE INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
- EXECUTAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
- ÎNTREŢINEREA MIJLOACELOR TEHNICE DE INTERVENŢIE DIN DOTARE
- APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
- APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI
 Durata de pregătire:
 pentru pregătirea teoretică şi practică:       160  ore
- pentru pregatire teoretica                          54 ore
- pentru pregatire practica                            106 ore

– 660 Lei/curs (iniţiere)

Inspector resurse umane

Cursul “Inspector resurse umane” este un curs de specializare cu certificare ANC. Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Inspector resurse umaneObtinerea certificării va da dreptul absolvenţilor de a practica meseria de Inspector resurse umane.

Abilităţi dobândite:

 • Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect
 • Dezvoltarea abilităţii de a identifica corect o problema, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o încadra într-un Program Operaţional în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fonduri Structurale
 • Creşterea performanţelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementarii proiectului
 • Creşterea capacităţii de a înţelege şi de a răspunde cerinţelor clientului / beneficiarilor proiectului
 • Familiarizarea cu lucrul în echipă si lucrul sub presiunea timpului
 • Dezvoltarea de abilităţi necesare evaluarii şi monitorizăarii unui proiect
 • Utilizarea/completarea corectă a a documentelor necesare accesării fondurilor structurale
 • Imbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect
 • Imbunătăţirea capacităţii de gestionare a relaţiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relaţiei cu Finanţatorul, îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi, implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.

 Cui se adresează cursul?

Trainingul se adresează tuturor celor care doresc sa acumuleze cunoţtinţe si abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cat si din cel privat. Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obţinut finanţare şi ale căror rezultate au fost pe măsura aşteptărilor.

 Structura trainingului

 • Prezentare proiecte de succes
 • Posibilităţi de finanţare a proiectelor
 • Definire concepte
 • Conţinutul unui proiect: scop; obiective; activităţi; grupuri ţintă; rezultate; buget; indicatori; monitorizare; evaluare
 • Planificarea unui proiect
 • Contractarea şi subcontractarea – achiziţiile publice
 • Structura contractului de finanţare
 • Resursele umane ale proiectului
 • Planul/orarul activităţilor proiectului
 • Bugetul proiectului
 • Monitorizarea, raportarea şi evaluarea proiectului
 • Responsabilităţi manager proiect
 • Implementarea unui proiect
 • Ciclul managementului de proiect
 • Echipa proiectului
 • Managementul riscului
 • Managementul timpului

Curs inspector/referent resurse umane

 

Grup tinta: 


Programul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.


Obiective: 
Intelegerea modului de administrare a documentelor de personal, intocmirea si depunerea acestora la autoritatile de stat competente. 
Tematica:

 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
 • Organizarea recrutarii si selectiei personalului;
 • Intocmirea si gestionarea contractelor de munca ale personalului;
 • Intocmirea dosarului de pensionare;
 • Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat;
 • Gestionarea personalului in REVISAL;
 • Organizarea activitatii proprii.

Competente dobandite:

 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • Organizarea recrutarii si selectiei personalului
 • Intocmirea si gestionarea contractelor de munca ale personalului angajat
 • Intocmirea dosarului de pensionare
 • Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj si pentru asigurarile de sanatate
 • Lucrul in echipa
 • Dezvoltarea profesionala
 • Oferirea informatiilor privind problemele de personal
 • Planificarea activitatii proprii
 • Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC-ul 

Inspector Securitate si Sanatate in Munca (Nivelul II)

Curs de specializare:
Competenţe dobandite:
·         Dezvoltarea profesională
·         Planificarea activităţilor proprii
·         Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
·         Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
·         Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  
·         Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
·         Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
·         Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
·         Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
·         Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
·         Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Durata de pregătire:

      
 pentru pregătirea teoretică şi workshop:       80  ore
 
Pret: 700 de lei