Menu

Inspector Securitate si Sanatate in Munca (Nivelul II)

Curs de specializare:
Competenţe dobandite:
·         Dezvoltarea profesională
·         Planificarea activităţilor proprii
·         Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
·         Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
·         Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  
·         Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
·         Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
·         Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
·         Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
·         Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
·         Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Durata de pregătire:

      
 pentru pregătirea teoretică şi workshop:       80  ore
 
Pret: 700 de lei
back to top