Menu

Curs lucrător în creșterea animalelor

Curs fermier:
 
Domeniul ocupaţional : Agricultură, piscicultură, pescuit, creşterea animalelor
Nivelul de calificare: Calificare
Tipul de certificat obţinut: Certificat de calificare
Condiţii de acces: Ȋnvăţământ primar
Competenţe dobandite:
·         Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere
·         Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
·         Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
·         Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere
·         Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere
·         Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajelor
·         Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale
·         Popularea adăposturilor
·         Îngrijirea animalelor de reproducţie
·         Îngrijirea animalelor gestante
·         Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare
·         Îngrijirea animalelor de producţii
·         Munca în echipă
·         Comunicarea la locul de muncă
·         Aplicarea normelor P.S.I. şi P.M.
Durata de pregătire: 360 ore
a)       pentru pregătirea teoretică şi workshop: 120  ore

 

b)       pentru pregătirea practică: 240 ore

 

540 lei/curs (calificare)

back to top