Menu

Curs servant pompier

Competenţe dobandite:
- EFECTUAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
- DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PREMERGĂTOARE INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
- EXECUTAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
- ÎNTREŢINEREA MIJLOACELOR TEHNICE DE INTERVENŢIE DIN DOTARE
- APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
- APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI
 Durata de pregătire:
 pentru pregătirea teoretică şi practică:       160  ore
- pentru pregatire teoretica                          54 ore
- pentru pregatire practica                            106 ore

– 660 Lei/curs (iniţiere)

back to top