Menu
Manager turism

Manager turism

 

 MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM 720 ore 1.200 lei

Tip: perfectionare

Conditii de acces: studii superioare

achizitionare curs

Cursul se adreseaza persoanelor care:
- doresc sa obtina brevetul in turism,
- doresc sa urce pe scara ierarhica la locul de munca
- deja cunosc indatoririle manageriale din industria turismului si doresc sa le perfectioneze, doresc sa porneasca propria afacere in domeniul turistic.

Important! Certificatul emis in urma absolvirii cursului sta la baza eliberarii Brevetului de Turism de catre Autoritatea Nationala pentru Turism, in conditiile normelor in vigoare.

Cum se poate obtine brevetul de turism

Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.

In functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de indeplinirea criteriilor prevazute in ORDINUL nr. 65/2013, se elibereaza brevetul de turism pentru urmatoarele functii:

a) manager în activitatea de turism;

b) director de agentie de turism;

c) director de hotel;

d) director de restaurant;

e) cabanier.

 managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute mai sus;

Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se elibereaza la cerere persoanei, care indeplineste  una din următoarele cerințe: este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare turism și al cursului de manager in activitatea de turism

Obtinerea brevetului de manager in activitatea de turism

- În vederea obtinerii brevetului de turism persoana fizica trebuie sa depună la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;

c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;

d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;

*  cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) şi să fie acreditat de Autoritatea Naţională de Calificări.

e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate de către titular;

* dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate se va efectua prin următoarele modalități, după caz:

- copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular;

- copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoțită de o adeverință de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;

- extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;

- copie cerificată pentru conformitate de către titular ale actelor societății de turism și copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.

f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrisuri;

g) certificat de cazier fiscal apartinand solicitantului din care sa rezulte ca nu a savarsit fapte sanctionate de legile finaciare, vamale si cele care privesc disciplina financiara.

h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia:

1) absolvenţilor, cu examen de licenţă, a unei facultăţi acreditate specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;

2) absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;

3) absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;

4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an;

5) cetătenilor români cu dublă cetățenie;

6) absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;

back to top